Totaalsloop

Gebouwen, panden en woningen die niet meer voor renovatie in aanmerking komen, worden door Force Demolition vakkundig gesloopt. Alle opstanden worden compleet verwijderd met als resultaat een schoon opgeleverd stuk grond.
Met onze geavanceerde machines verwijderen wij de panden op een veilige manier. Alle bouwmaterialen worden netjes afgevoerd en we proberen het overlast te beperken. In samenspraak met u bepalen we wat de beste momenten zijn om het sloopwerk te starten en om het af te ronden.
Wij leveren de grond schoon op zodat het direct na oplevering voor andere doeleinden gebruikt kan gaan worden.

Slopen, Grondwerk, Transport en meer....

Neem direct contact op met Force Demolition